การใช้งานโปรแกรม Figma เบื้องต้น

โปรแกรม Figma เป็นโปรแกรมสร้างต้นแบบ Prototype ของเว็บไซต์ หรือ เว็บแอพพลิเคชั่น ที่ง่ายและสะดวก สามารถทำงานกันเป็นทีมร่วมกันได้ผ่านระบบคลาวน์

 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.figma.com
 • สมัครสมาชิกใหม่ Sign up
 • สามารถลงทะเบียนด้วย google mail
 • ตั้งชื่อ และเลือกว่าเราทำงานทางด้านใด เช่น ทำงานด้านออกแบบ Design
 • กด Create Account
 • เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้กด next หรือ กดกากบาท
 • หน้าต่างการใช้งานเป็นดังภาพ
 • ให้สร้างโปรเจคใหม่ โดยให้กดเครื่องหมายกากบาท
 • จะมีหน้าต่างแสดงวิธีการใช้งานเบื้องต้น ให้กด next
 • เริ่มต้นด้วยการสร้างเฟรมงานของเรา กดปุ่ม Frame
 • ในตอนนี้เราจะสร้างขนาดเฟรมให้เหมาะสมกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ Desktop จริงๆแล้วเราสามารถสร้างเฟรมให้เหมาะสมกับอุปกรณ์อื่นได้เช่น iPhone, Android phone
 • เมื่อเราสร้างFrameแล้ว เราสามารถกำหนดขนาดของเฟรมได้จากเมนูด้านขวามือ สังเกตด้านซ้ายมือว่าเราทำงานอยู่ที่ Page 1 ที่ Frame ที่ชื่อ Desktop เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการ ดับเบิลคลิ๊ก
 • ตั้งชื่องานเราโดยคลิ๊กที่ด้านบนตรงคำว่า Untitled
 • ลองสร้างวัตถุสี่เหลี่ยม จากเมนู Shape Tools
 • เราสามารถเปลี่ยนสีและรูปแบบจากเมนูด้านซ้ายมือ
 • เราสามารถปรับขอบของสี่เหลี่ยมให้โค้งมนได้
 • สามารถเพิ่มตัวอักษรโดยการกดไอคอนตัว T
 • กำหนดค่าต่างๆ รูปแบบของตัวอักษรได้จากหน้าต่างด้านขวามือ
 • สามารถใช้ Font ภาษาไทยได้โดยอ้างอิงจาก Google fonts https://fonts.google.com/
 • ทดลองใช้ font ชื่อ Kanit
 • เราสามารถเพิ่มรูปภาพได้โดยไปที่เมนู Shape Tools> Place Image
 • และสามารถกำหนดความโปร่งแสงดังภาพ 100%
 • หรือเราสามารถแทรกภาพเข้าไปใน Shape เช่นเราสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วกดเปลี่ยนสี แต่ให้เปลี่ยนจาก Solid เป็น Image
 • กดเลือก Choose Image
 • เราสามารถปรับแต่งรูปได้ตามเครื่องมือด้านล่างของรูปภาพ
 • เมื่อเราจะแสดงผลงานของเรา หรือส่งงานที่เราทำให้ผู้อื่น ให้กดปุ่ม Share
 • กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงงาน และกด Copy link เพื่อทำสำเนาที่อยู่ของงานเรา แล้วส่งลิงค์นี้ให้เพื่อนร่วมงาน หรือแชร์ให้ผู้อื่น
 • สามารถ Export งานเราออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ หรือ PDF โดยให้กดปุ่ม + ตรงหน้าต่าง Export ด้านขวามือ กำหนดรูปแบบ และกดปุ่ม Export…

การกำหนดการเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่างๆ

 • สร้างFrameใหม่โดยกดไอคอน Frame
 • สร้างหน้าที่สอง และที่สาม เพื่อสร้างการเชื่อมโยงจากหน้าแรกไปหน้าอื่นๆ ในตัวอย่างนี้เราเปลี่ยนชื่อ Frameที่สร้างใหม่ ว่า picture1, picture2, picture3
 • แต่ละหน้าให้นำภาพมาใส่ และสร้างปุ่ม Back เพื่อสร้างการย้อนกลับไปที่หน้าแรก
 • เริ่มการสร้างการเชื่อมโยงโดยกดที่แท็ป Prototype
 • ให้นำเมาส์เรากดคลิ๊กไปที่ปุ่มที่จะสร้างการเชื่อมโยง จะเห็นจุดสีขาวแสดงขึ้นมา
 • ให้กดที่จุดสีขาวแล้วลากการเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ต้องการ
 • สร้างการเชื่อมโยงย้อนกลับจากปุ่ม Back กลับไปยังหน้าแรกด้วยดังภาพ
 • ให้ทำแบบเดิมกับทุกปุ่ม
 • สุดท้ายทำการทดสอบโดยกดปุ่ม Present และช่อง Device ให้เลือก Presentation
 • จะแสดงผลดังภาพ
 • เมื่อเรานำเมาส์ชี้ไปที่ปุ่ม Picture 1 จะมีไอคอนมือขึ้นมาเพื่อแสดงว่าเป็นลิงค์และกดเชื่อมโยงไปได้

เขียนโดย

profile5

อ.พฤทธิ์ พุฒจร
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Google Scholar: https://scholar.google.co.th/citations?user=TPJONrYAAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Pruet_Putjorn 

การทำความเข้าใจผู้ใช้งาน Understanding users

การทำความเข้าใจผู้ใช้งาน Understanding users

ตามกระบวนการของการออกแบบโดยการให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานหรือมนุษย์เป็นลำดับแรกHuman-centered Design และ กระบวนการออกแบบความคิด DesignThinking การเข้าถึง และการเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้งานการออกแบบมีความสำคัญมากดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานได้หลากหลายวิธีวิธีที่นิยมใช้กันมากจะประกอบด้วย การทำ EmpathyMapping และ การทำ Persona

1. Empathy Map การใช้แผนภาพใจเขาใจเรา

แผนภาพ Empathy Map คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เริ่มต้นด้วยการมองเห็นอย่างที่เขามองเห็น ได้ยินอย่างที่เขาได้ยิน คิดและรู้สึกอย่างที่เขาคิดและรู้สึก และสุดท้ายคือทำความเข้าใจสิ่งที่เขาเจ็บปวดและยินดี

แผนภาพใจเขาใจเรา Empathy Map เป็นการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานโดยการสอบถามข้อมูล (Interview) แล้วนำข้อมูลที่ได้ ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงในแผนผัง Empathy Mapping ข้อมูลที่ได้นี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจผู้ใช้งานมากขึ้นและสามารถออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับตัวตนของเค้าได้มากที่สุดถ้าเราต้องออกแบบให้กับกลุ่มผู้ใช้งานที่มากกว่าหนึ่งคนการเก็บข้อมูลนี้สามารถใช้สอบถามได้กับหลายคน หรือจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำผลที่ได้มาหารูปแบบ (Pattern) ที่คล้ายคลึงกัน และสรุปเป็นทิศทางในการออกแบบต่อไป

รูปที่1. แผนผังใจเขาใจเรา โหลด PDF

ตัวอย่างความหมายของแต่ละช่องของแผนผังใจเขาใจเรา

รูปที่2. แผนผังใจเขาใจเรา และความหมายแต่ละช่อง

ตัวอย่างการสอบถามผู้ใช้งาน User เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมแอร์

รูปที่3. แผนผังใจเขาใจเรา ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

2. Persona การใช้ตารางเพอโซน่า

ตารางเพอโซน่า (Persona) คือการเก็บข้อมูล และสร้างตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อในคนในทีมนักออกแบบตัดสินใจโดยไม่นำเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่ให้คำนึงผู้ใช้เป็นหลัก

รูปที่4. ตารางเพอโซน่า ตารางข้อมูลตัวแทนของกลุ่ม
โหลด PDF

Technopreneur UX / UI Workshop, Bank of Ayudhya
รูปที่5. ตัวอย่างตารางเพอโซน่า ตารางข้อมูลตัวแทนของกลุ่ม

การกรอกข้อมูลตาราง Persona เริ่มต้นด้วยการบันทึกชื่อตัวแทนกลุ่มควรใส่รูปผู้นั้นด้วยเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพว่ากลุ่มตัวแทนนี้มีหน้าตาการแต่งตัว เป็นเช่นไรควรกรอกข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยให้นักออกแบบมีข้อมูลรอบด้านในการออกแบบภายหลัง

อ้างอิง References

เขียนโดย

profile5

อ.พฤทธิ์ พุฒจร
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Google Scholar: https://scholar.google.co.th/citations?user=TPJONrYAAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Pruet_Putjorn